Счетоводни услуги от Dik Expert Счетоводна Къща Бургас за всеки бизнес, съвети, информация, цени, срокове и всичко което ви касае за счетоводни услуги

Счетоводни услуги са необходими на всеки бизнес за приключване на Счетоводни услуги по месеци или години.

Счетоводни услуги се предлагат от различни фирми както за малък бизнес така и за голям бизнес но кои счетоводни услуги са най подходящи за вас ние можем да ви кажем най-добре.

Счетоводни услуги бургас - ДИК ЕКСПЕРТ - Счетоводна Къща Бургас, Счетоводни Услуги Бургас, ДДС, ТРЗ, Месечно Счетоводно Приключване, Годишно Счетоводно Приключване

Счетоводни услуги, Счетоводна Къща, Счетоводна Къща Бургас, Счетоводни Услуги Бургас, ДДС, ТРЗ, Месечно Счетоводно Приключване, Годишно Счетоводно Приключване, Бургас, Варна, Пловдив, София, Плевен, счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, счетоводство на фирма, счетоводство на бизнес, годишно приключване, месечно счетоводство, годишно счетоводство, месечно счетоводство, годишни декларации, осчетоводяване на документи, счетоводство на предприятие, счетоводство на малак бизнес, godishno prikluchvane, mesechno schetovodstvo, godishno schetovodstvo, mesechno schetovodstvo, godishni deklaracii, oschetovodiavane na dokumenti, schetovodstvo na predpriatie, schetovodstvo na malak biznes, счетоводни услуги бургас, счетоводство бургас, счетоводна къща бургас, счетоводство на фирма бургас, счетоводство на бизнес бургас, годишно приключване бургас, месечно счетоводство бургас, годишно счетоводство бургас, месечно счетоводство бургас, годишни декларации бургас, осчетоводяване на документи бургас, счетоводство на предприятие бургас, счетоводство на малак бизнес бургас, schetovodni uslugi burgas, schetovodstvo burgas, schetovodna kushta burgas, schetovodstvo na firma burgas, schetovodstvo na biznes burgas, godishno prikluchvane burgas, mesechno schetovodstvo burgas, godishno schetovodstvo burgas, mesechno schetovodstvo burgas, godishni deklaracii burgas, oschetovodiavane na dokumenti burgas, schetovodstvo na predpriatie burgas, schetovodstvo na malak biznes burgas
Счетоводни услуги от ново поколение за всеки клиент както физическо лице така и юридическо лице.

Счетоводни услуги от Dik Expert са с най-високо качество и най-ниски цени на пазара. Това ви дава лидерска позиция в пазарната ефективност на съвременните вътрешни и външни пазари.

ДИК ЕКСПЕРТ - Счетоводна Къща Бургас - Счетоводни Услуги Бургас - тел: 0895 417 555

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

sidebar-3

За да бъдем верни на нашата мисия да служим, създадохме възможност за сключване на специален договор за пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип. По този начин Вие ще бъдете максимално неангажирани и улеснени в развитието на Вашия бизнес, без да мислите постоянно за всеки един детайл от уреждането на задължителните документи: декларации, данъци, осигуровки и тн.


ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;

sidebar-2


МЕСЕЧНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Първична обработка на представените месечни документи
 • Приходни фактури и бонове от ЕКАФП за извършени продажби
 • Разходни фактури за извършени покупки
 • Обработка на банкови парагони на разплащателни сметки – левови/валутни
 • Изписване на продадените стоки и вложените материали от склада.
 • Изчисляване на общите производствени разходи


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
 • Подаване на  Годишен финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
 • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.


sidebar-1ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

Изготвянето и публикувавето на ГФО и Декларацията е крайна цел нa всяко едно счетоводство. За достигане на тази цел нашите счетоводители трябва де преминат през целият процес – приемане и класифицираве на счетоводните документи, обработка съгласно българското законодателство, годишно приключване на фирмата и систематизиране на цялата информация в Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация по ЗКПО. Подаването на Годишния отчет в Търговския Регистър се явява, като една своеобразна граница, очертаваща завършека на счетоводното обслужване за една година.


ДРУГИ УСЛУГИ

За ваше удобство извършваме и други услуги във всички области на счетоводството, осигуряването, трудовоправните отношения в т.ч.:

 • Изготвяне на платежни документи към доставчиците,
 • Представляване на възложителя пред ТД на НАП, Банки и НСИ
 • Вътрешни ревизии и инвентаризация,
 • Административни услуги (Актуални състояния и др. свързани с дейността на фирмата),
 • Данъчни и осигурителни ревизии (Национална Агенция по Приходите)

Крайните цени се определят според обема на счетоводна информация !

Свържете се с нас

Мобилен телефон : 0895 417 555