Счетоводни услуги от Dik Expert Счетоводна Къща Бургас за всеки бизнес, съвети, информация, цени, срокове и всичко което ви касае за счетоводни услуги

Счетоводни услуги са необходими на всеки бизнес за приключване на Счетоводни услуги по месеци или години.

Счетоводни услуги се предлагат от различни фирми както за малък бизнес така и за голям бизнес но кои счетоводни услуги са най подходящи за вас ние можем да ви кажем най-добре.

Счетоводни услуги бургас - ДИК ЕКСПЕРТ - Счетоводна Къща Бургас, Счетоводни Услуги Бургас, ДДС, ТРЗ, Месечно Счетоводно Приключване, Годишно Счетоводно Приключване

Счетоводни услуги, Счетоводна Къща, Счетоводна Къща Бургас, Счетоводни Услуги Бургас, ДДС, ТРЗ, Месечно Счетоводно Приключване, Годишно Счетоводно Приключване, Бургас, Варна, Пловдив, София, Плевен, счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, счетоводство на фирма, счетоводство на бизнес, годишно приключване, месечно счетоводство, годишно счетоводство, месечно счетоводство, годишни декларации, осчетоводяване на документи, счетоводство на предприятие, счетоводство на малак бизнес, godishno prikluchvane, mesechno schetovodstvo, godishno schetovodstvo, mesechno schetovodstvo, godishni deklaracii, oschetovodiavane na dokumenti, schetovodstvo na predpriatie, schetovodstvo na malak biznes, счетоводни услуги бургас, счетоводство бургас, счетоводна къща бургас, счетоводство на фирма бургас, счетоводство на бизнес бургас, годишно приключване бургас, месечно счетоводство бургас, годишно счетоводство бургас, месечно счетоводство бургас, годишни декларации бургас, осчетоводяване на документи бургас, счетоводство на предприятие бургас, счетоводство на малак бизнес бургас, schetovodni uslugi burgas, schetovodstvo burgas, schetovodna kushta burgas, schetovodstvo na firma burgas, schetovodstvo na biznes burgas, godishno prikluchvane burgas, mesechno schetovodstvo burgas, godishno schetovodstvo burgas, mesechno schetovodstvo burgas, godishni deklaracii burgas, oschetovodiavane na dokumenti burgas, schetovodstvo na predpriatie burgas, schetovodstvo na malak biznes burgas
Счетоводни услуги от ново поколение за всеки клиент както физическо лице така и юридическо лице.

Счетоводни услуги от Dik Expert са с най-високо качество и най-ниски цени на пазара. Това ви дава лидерска позиция в пазарната ефективност на съвременните вътрешни и външни пазари.

ДИК ЕКСПЕРТ - Счетоводна Къща Бургас - Счетоводни Услуги Бургас - тел: 0895 417 555

Цени

       img4Еднократни счетоводни услуги за клиенти без абонамент


       Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет
       ●  Фирми с до 50 документа годишно: Цена на годишно приключване - 400 лв.; Подаване на декларация - 50 лв.

       ●  Фирми с от 51 до 100 документа годишно: Цена на годишно приключване - 500 лв.; Подаване на декларация - 50 лв.

       ●   Фирми с над 101 документа годишно: Цена на годишно приключване: по договаряне; Подаване на декларация - 50 лв.

       Съставяне на данъчни декларации на физически лица
       ●  Физически лица - 100 лв. на приложение.


       ●  Еднолични търговци - За доходи само като ЕТ - включено в цената на годишното приключване. За други доходи - по 100 лв. на приложение.

       ●  Самоосигуряващи се лица – Изготвяне на годишна декларация образец 6 - 100 лв.

      Годишно приключване на фирми без дейност през годината
       ●  Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки "Годишен финансов отчет" за представяне пред Търговски регистър - 400 лв.

  • малки фирми

Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване

 

 

Фирми не регистрирани по ДДС    :

Брой документи на месец За фирми, занимаващи се само с услуги За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги За фирми, занимаващи се с производство или строителство Взимане и носене на документи от офис на клиента
до 20 док. 150 лв. 170 лв. 180 лв. 135 лв.
от 21 до 40 док. 175 лв. 190 лв. 210 лв. 135 лв.
от 41 до 80 док. 300 лв. 330 лв. 455 лв. 235 лв.
от 81 до 120 док. 425 лв. 465 лв. 495 лв. 235 лв.
над 121 док. по договаряне по договаряне по договаряне 35 лв.
         

 

Фирми регистрирани по ДДС

до 20 док. 255 лв. 305 лв. 410 лв. 105 лв.
от 21 до 40 док. 370 лв. 420 лв. 565 лв. 105 лв.
от 41 до 80 док. 410 лв. 575 лв. 630 лв. 105 лв.
от 81 до 120 док. 755 лв. 730 лв. 795 лв. 105 лв.
от 121 до 200 док. 895 лв. 985 лв. 1005 лв. 105 лв.
Ф-ми с над 200 док. месечно рег. по ДДС виж цените за средни фирми виж цените за средни фирми виж цените за средни фирми  Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ДДС - 50 лв. за подадена декларация.

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал Месечно възнаграждение
1 60 лв.
2 души 100 лв.
3-5 души 200 лв.
6-10 души 500 лв.
Над 10 души по договаряне или виж цените за средни клиентиДопълнителни такси
Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – едномесечно възнаграждение
Изготвяне и подаване на месечна Интрастат декларация - 30% от възнаграждението за счетоводно обслужване
Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 30% от едномесечно възнаграждение 
Данъчни ревизии – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват)но не по-малко от 550 лв.
Проверки от институциите – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват) но не по-малко от 150 лв.
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 2.50 лв. на фактура
Първоначално въвеждане на начални салда от предишно счетоводство - едно месечно възнаграждение
писане на платежни документи по фирмени разчети 10.00 лв на платежно
- носене на документи в банката 50-150 лв в зависимост от периодичността
- носене на декларации в данъчната адвиминстрация 100 лв на декларация 

  • Средни фирми

Месечно възнаграждение за счетоводно обслужване на фирми регистрирани по Закона за ДДС

Брой документи на месец За фирми, занимаващи се само с услуги За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги За фирми, занимаващи се с производство или строителство Взимане и носене на документи от офис на клиента
от 201 до 300 док. 910 лв. 960 лв. 995 лв. 105 лв.
от 301 до 400 док. 1185 лв. 1270 лв. 1325 лв. 105 лв.
от 401 до 500 док. 1380 лв. 1480 лв. 1550 лв. 105 лв.
над 401 док. виж цените за големи фирми виж цените за големи фирми виж цените за големи фирми  

иж цените за големи фирми виж цените за големи фирми

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

Брой персонал Месечно възнаграждение
до 10 души 500 лв.
от 11 до 30 души 800 лв.
от 31 до 50 души 1200 лв.
Над 50 души по договарянеДопълнителни такси
Годишно данъчно и счетоводно приключване включително подаване на годишни отчети в Агенция по вписванията (с включени държавни такси) – 50% от месечното възнаграждение
Изготвяне и подаване на месечна Интрастат декларация - БЕЗПЛАТНО
Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) – 400 лв. за всеки отделен случай 
Данъчни ревизии – 2,5% от възстановения данък или осигуровки, (когато такива се възстановяват)но не по-малко от 1500 лв.
Проверки от институциите – 2,5% от възстановения данък или осигуровки и БЕЗПЛАТНИ когато не се възстановява нищо.
Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА – 10.50 лв. на фактура
Първоначално въвеждане на начални салда от предишно счетоводство - едно месечно възнаграждение
писане на платежни документи по фирмени разчети 10.50 лв на платежно
- носене на документи в банката 50-150 лв в зависимост от периодичността
- носене на декларации в данъчната адвиминстрация 150 лв на декларация

*Забележка: 
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване. 
3.. Всички цени са в български левове без включен Данък върху добавената стойност (ДДС)
4. При определени случаи фирмата си запазва правото да сключва договори за счетоводно обслужване на различни от горепосочените цени.
5. Всички цени са без включен Данък върху добавената стойност!

Свържете се с нас

Мобилен телефон : 0895 417 555